NTC De Oranje Baobab

Welkom

Welkom op de website van NTC Dakar - De Oranje Baobab.

NTC 'De Oranje Baobab' is een school die Nederlandse taal en cultuurlessen geeft aan kinderen die in Dakar wonen. Op deze website vindt u informatie over onze school. Mocht u vragen hebben of uw kind willen aanmelden, dan kunt u contact opnemen met de directie/leerkracht Somaya Akkouh.

Jullie kunnen ook altijd een kijkje komen nemen op onze facebookpagina: www.facebook.com/NTCDakar/


Inspectie 2022

De inspectie van het Onderwijs heeft op 28 en 30 maart 2022 op onze school, basisonderwijs en voortgezet onderwijs, een kwaliteitsonderzoek op afstand uitgevoerd. De inspectie bezoeken Nederlandse scholen in het buitenland in principe in de vier jaar. Vanwege COVID-19 crisis is het onderzoek uitgesteld. In oktober 2021 werd er met de schoolleider een gesprek op afstand gevoerd. Vervolgens werd er in maart 2022 een compact digitaal onderzoek gedaan. De inspectie constateert dat de kwaliteit van het onderwijs op de school voldoende is.


Algemeen beeld van de inspecteur:

"Op alle onderzochte standaarden laat de school voldoende kwaliteit zien. De school heeft een kwaliteitszorgsysteem waardoor afspraken en de onderwijsdoelen duidelijk zijn. De twee leraren werken constructief samen aan nieuwe ontwikkelen, zoals de projecten die steeds meer gekoppeld worden aan de leerlijnen. Daarbij hebben we een goed zicht op de vorderingen van de leerlingen en passen ze daar het onderwijs op aan. We zien dat bijna alle leerlingen vooruitgaan."

Jullie kunnen het volledig rapport hier raadplegen: Inspectie van het Onderwijs | Inspectie van het onderwijs (onderwijsinspectie.nl)

Inspectie 2016

Hier vindt u het rapport kwaliteitsonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Zij bezochten in november 2016 onze school in het kader van een kwaliteitsonderzoek (KO). Bij dit KO deed de inspectie onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs door zich te richten op de kern van goed onderwijs op de school. Het ging hierbij om indicatoren die betrekking hebben op de kwaliteitszorg, het aanbod, de onderwijstijd, het pedagogisch handelen van de leraar, het didactisch handelen van de leraar, de afstemming op de onderwijsbehoeften van leerlingen, de actieve rol van leerlingen, het schoolklimaat, de begeleiding, de zorg, de resultaten en de ontwikkeling van leerlingen.

Algemeen beeld van de inspectie

'NTC-school de Oranje Baobab levert over het geheel genomen voldoende tot goede kwaliteit. Alle indicatoren zijn tenminste als voldoende beoordeeld. De directeur/leraar heeft veel lijn aangebracht in de school, enerzijds in het dagelijkse onderwijs door bijvoorbeeld het invoeren van moderne methodes. Anderzijds in de kwaliteitszorg door gebruik te maken van een zelfevaluatie-instrument en hier vervolgens planmatig en doelgericht verbeteracties aan te koppelen. Daarnaast draagt de sterke pedagogische en didactische benadering van de directeur/leraar in grote mate bij aan de kwaliteit van het onderwijs op de Oranje Baobab. De lessen kenmerken zich door een prettige sfeer, een gestructureerde aanpak van de leerkracht en een actieve leerhouding van de leerlingen. De leerlingen en de ouders met wie de inspectie gesproken heeft geven aan heel tevreden te zijn over de Nederlandse lessen.'


Jullie kunnen het volledig rapport hier raadplegen: https://oranjebaobab.com/wp-content/uploads/2017/08/28KV_DEFINITIEF-RAPPORT_KO_NTCPO_290965-95592.pdf

https://oranjebaobab.com/wp-content/uploads/2017/08/29VL_NTC-vo_Dakar_DEFINITIEF-RAPPORT_20161114.pdf


NTC Dakar - De Oranje Baobab