Algemene informatie


Schoolgids en schoolplan 

De schoolgids is bestemd voor ouders/verzorgers die hun kind willen aanmelden bij onze school en voor iedereen die interesse heeft in onze school. Er staat praktische informatie in, over leerstofinhoud, het personeel, een jaarkalender en over de wijze waarop wij de resultaten van ons onderwijs toetsen.

U kunt de schoolgids opvragen aan de directie/leerkracht via ntcdakar@gmail.com

Het schoolplan is een document waarin we eens in vier jaar het beleid van de kwaliteit van het onderwijs beschrijven. Het schoolplan wordt momenteel aangepast en kan midden september opnieuw geraadpleegd worden via de directie/leerkracht via ntcdakar@gmail.com. 


 Aannamebeleid

Binnen ons onderwijs geven wij les aan de volgende 3 richtingen:

Richting 1:

Richting 2:

Richting 3:

Hoewel de aanmelding van een leerling vaak mondeling en/of telefonisch zal geschieden, dient deze in alle gevallen door het invullen van het aanmeldingsformulier schriftelijk/digitaal bevestigd te worden. De aanmeldingsformulieren en de informatie over de school zijn via de voorzitter en de directie/leerkracht te verkrijgen.

Bij aankomst in Dakar wordt er een intakegesprek gehouden. Tijdens dit gesprek wordt er kennisgemaakt met de leerkracht en de verwachtingen en doelen met betrekking tot het onderwijs besproken.

Bij inschrijving verstrekken de ouders het leerlingendossier dat zij bij vertrek van de vorige school hebben ontvangen. Indien daar aanleiding toe is kan de toekomstige leerling getest worden om het niveau van het Nederlands te bepalen.Schoolgeld

In de hoogte van het schoolgeld is een eenvoudige differentiatie aangebracht afhankelijk van de vraag of de ouders het schoolgeld kunnen declareren bij hun werkgever/uitzendende organisatie of dat ze het zelf moeten betalen. Het schoolgeld voor dit schooljaar is vastgesteld over 4 categorieën afhankelijk van het inkomen van de ouders en de tussenkomst van de werkgever. 


Schooltijden

Elke groep krijgt 3uur les per week. Onze groep 3/4 en NT3 leerlingen komen tweemaals per week naar de klas (2x 1,5uur). Vanaf groep 5 komen de leerlingen één keer per week naar de les (1x 3uur). De leraar richt het onderwijs zo aangenaam mogelijk in, waar naast het te doorlopen programma ook plaats is voor taalspelletjes en ontspannende opdrachten. We streven ernaar een totaal van 120 lesuren per jaar te halen. 

Het lessenrooster voor het schooljaar 2023 - 2024. 


Maandag

15:30 - 17:00: Groep 3/4
17:10 - 18:40: NT3

Dinsdag

15:40- 18:40: Groep 5/6/7


Woensdag

15:40- 18:40: Groep 8 +VO


Donderdag

15:30 -17:00: Groep 3/4

Vrijdag

15:30 - 17:00: NT3 


Zaterdag met kleuterjuf
9:30 - 11u30: Peuter/Kleutergroep