Onze school 

onderwijs - missie - visie

Ons onderwijs 

NTC School 'De Oranje Baobab' is een Nederlands taal en cultuurschool. Het onderwijs is een aanvulling op het lokale of internationale onderwijs en bestaat al sinds 1998. 

Onze leerlingen komen drie uur per week op de Nederlandse school. Deze lessen zijn verdeeld over twee keer anderhalf uur en vinden plaats in de namiddag, nadat de kinderen van de dagscholen komen.

Wij geven les aan alle drie de NTC Richtingen. Meer informatie over onze doelen en uitgangspunten kunt u hier vinden.

De Nederlandse school is momenteel gevestigd in 'International School of Dakar' (ISD) op de Corniche Ouest ( 10700 Dakar Fann).


Onze missie 

De missie van 'De Oranje Baobab' is het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit in de Nederlandse Taal en Cultuur. Dit ,primair en voortgezet, onderwijs is bedoeld voor Nederlandstalige leerlingen in de leeftijd van 2,5 tot 18 jaar. Binnen de mogelijkheden van de school wordt er, in samenwerking met ouders, gestreefd naar een goede aansluiting op het onderwijs in Nederland of Vlaanderen, zodat eventuele terugkeer of instroom naar België/Nederland mogelijk is.

KWALITEIT : We streven naar kwalitatief goed PO en VO onderwijs voor onze leerlingen.

DIFFERENTIATIE: We bieden Nederlandse taallessen aan R1, R2, R3 leerlingen in het PO en VO. We proberen zoveel mogelijk in te spelen op de behoeften en noden van onze leerlingen.

VEILIGHEID: We zorgen voor een veilige klasomgeving waar elke leerling zichzelf kan zijn met zijn talenten, sterktes en werkpunten. We besteden veel aandacht aan een goede relatie tussen leerling en leerkracht, zodat elke leerling zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

PLEZIER: We zorgen voor een leerrijke leeromgeving, zodat kinderen gemotiveerd en met plezier naar de les komen om zo tot hogere leeropbrengsten te kunnen komen. 


 Onze visie

We streven ernaar dat de NTC school een vaste plek verwerft binnen de Nederlandstalige gemeenschap in Dakar. De school, met de leerkracht voorop, draagt er zorg voor dat ieder kind, zich zoveel mogelijk kan ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden. Dit probeert de leerkracht te verwezenlijken, in het mate van het mogelijke, door aansluiting te vinden bij de behoeften en noden van de leerling en kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden. We streven naar een zo goed mogelijke beheersing van de Nederlandse taal. Dit allemaal in een veilige context waar de leerling gemotiveerd en met plezier naar de Nederlandse les kan komen. 


Privacybeleid

Sinds de nieuwe AVG wetgeving heeft de school een privacy beleid ontwikkeld. De regels in de wet geven leerlingen en ouders meer controle over hun persoonsgegevens. Ons privacybeleid kan aangevraagd worden via de voorzitter of de directie/leerkracht.